bt下载av用什么软件好

bt下载av用什么软件好

此证用滑石不用石膏者,以其证兼泻也。 思之再四,此必因受惊气乱而血亦乱,遂至遏其生机,且又在童年,血分未充,即不能应月而潮,久之不下行,必上逆,气机亦即上逆,况冲为血海,隶属阳明,阳明有升无降,冲血即随之上逆,瘀而不行,以至作灼作胀。

 治以升陷汤加生石膏八钱,后渐加至二两,服药旬日全愈。偶因暑日劳碌,心中有火,恣食瓜果,又饱餐肉食,不能消化,肠中结而不行,且又疼痛,时作呕吐。

究之其法虽善,若果有寒痰杜塞,必兼用点天突穴,捏结喉法,方能挽救。姑嘱以红灵丹少许吹鼻中,倘嚏气能宣通,再议用药。

今因胃气虚而不降,冲气即易于上干。延医二人皆不疏方。

且因上气不足,不能斡旋其神经,血之注于脑者少,无以养其神经,于是而耳鸣、头倾、目眩,其人可忽至昏仆可知。后治相类者多人,悉以是法获效。

丹溪所论之热生于湿,其所用之药,注重去湿利痰。  其身体稍弱,又宜少用参、佐之。

Leave a Reply